DCode

Virtuální sklady

-->

Další zajímavé informace

Využijte plný potenciál vašich skladovacích prostor. Nejmodernější technologie průmyslu 4.0 dokáží spočítat a určit optimální využití stávajících kapacit.

Pomocí 3D vizualizace skladovacích prostor přeneseme vaše plány do virtuální reality. Umožníme vám projít se vaší plánovanou výstavbou ještě před zahájením stavebních prací. Díky použití reálných dat z toku materiálu zavčas identifikujete problémová místa.

Do skladové logistiky také spadá online sledování skladů. Aktuální dění ve skladu můžete sledovat na video streamu nebo webovém portálu s online přehledem o pohybu materiálu.