DCode

Logistika řízení & podpora

Další zajímavé informace

Inovujte své logistické procesy za použití technologií průmyslu 4.0, které nejen zvýší celkovou produktivitu, ale také sníží provozní náklady.

Optimalizace a následná automatizace procesů probíhá na základě hloubkové analýzy vaší společnosti, během které zmapujeme jejich současný stav. Za pomocí procesních diagramů popíšeme problémová místa a navrhneme možnosti jejich digitalizace. Podpoříme vás například v kompletní transformaci na bezpapírovou kancelář a logistiku.