DCode

Na počátku bylo světlo

  • Domů
  • Na počátku bylo světlo

Na počátku bylo světlo

Už od úsvitu věků bylo světlo pro lidstvo symbolem bezpečí. Jistotou, která člověka chrání v temnotě. Od té doby fascinace světlem a jevy, které ho provázejí, vede cestu technologického pokroku lidstva.

13 798 mld.př.n.l.

BIG BANG

počátek rozpínání vesmíru.

350 př.n.l.

ARISTOTELES

popsal ve svém díle princip camery obscury.

1485

LEONARDO DA VINCI

ve svém spisu Codex Atlanticus popsal praktické pokusy s využitém jevu, který nazval camera obscura čili temná místnost, a na jejich základě odvodil vztah mezi funkcí oka a perspektivou.

17.století

ZALOŽENÍ KLÁŠTERA V ŽERČICI

tento jedinečný historický objekt je v současnosti sídlem společnosti VISAP.

1800

ALESSANDRO VOLTA

sestrojil první článek produkující elektrický proud - Voltův sloup.

Zajímavost: Do sedmi let nemluvil, a proto mělo jeho okolí obavy, že je slabomyslný

1820

ANDRÉ-MARIE AMPÈRE

zjistil, že selenoidní cívka, kterou protéká elektrický proud, vyvolává magnetické účinky.

Zajímavost: Trpěl depresemi. V osmnácti se z nich dostal díky vědě a studiu. Jako první použil termín kybernetika

1861

JAMES CLERK MAXWELL

položil fyzikální základy teorie barevné fotografie. Promítáním na plátno prokázal princip aditivního míchání barev. Zjistil existenci elektromagnetických vln a také to, že světlo je také elektromagnetické vlnění.

1878

FRANTIŠEK KŘIŽÍK

zkonstruoval blokové signalizační zařízení, které znatelně omezilo nebezpečí vlakových srážek. Roku 1880 patentoval podstatně zdokonalenou obloukovou lampu.

1887

HEINRICH HERTZ

podal důkaz šíření elektromagnetických vln, dále dokázal i možnost nové vlny odrážet a lámat. Tím prokázal, že mají stejný charakter jako světlo. Dalšími pokusy objevil fotoelektrický jev a katodové paprsky.

1888

NIKOLA TESLA

učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru. Ve svých spisech předpokládal vznik celosvětové informační bezdrátové sítě pro přenos hlasu, textu a obrazu a vývoj elektrotechniky směrem k umělé inteligenci.

1905

ALBERT EINSTEIN

se zapsal do dějin fyziky svou teorií relativity (1905), myšlenkou kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), vysvětlením Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecnou teorií relativity (1915).

2011

VISAP S.R.O.

pomáhá společnostem zlepšovat výrobní cyklus, zvyšovat bezpečnost práce a inovovat pracovní prostředí budoucnosti. Výrobky pro Vás vyvíjíme a vyrábíme přímo u nás. Služby poskytujeme s maximální přesností a individualitou pro každého zákazníka.

2019

INDUSTRY 4.0 SMART FACTORY

Implementace nejmodernějších sledovacích a vyhodnocovacích technologií nabízí optimální sledování smožností operativního řízení logistiky a výroby Vaší společnosti. Otevřenost aplikace umožňuje flexibilitu a progresivitu inovací.

MĚSTO TŘÍ GENERACÍ SMART CITY

je otevřená platforma sloužící všem uživatelům měst a obcí k zajištění osobního komfortu při dopravě, ochraně zdraví amajetku, komplexní informovanosti a neustálého zlepšování svého okolí.

VČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

chce být snad každý. Bez čekání a bez front. Chytrá aplikace pomůže eliminovat tzv. efekt úzkého hrdla a pomůže najít ideální čas k návštěvě zájmových lokalit a poskytovatelů služeb.