DCode

Bezpečné pracoviště budoucnosti

Další zajímavé informace

Chraňte vaše zaměstnance a zvyšte bezpečnost vašeho provozu s chytrými technologiemi. Navrhneme vám technicko-bezpečnostní řešení, které eliminuje možná rizika.

Během analýzy vašich skladovacích prostor a jejich okolí identifikujeme problémová místa, kde může docházet k úrazům. Tyto prostory zabezpečíme moderními technologiemi jako jsou senzory a promítané prvky. Výsledkem budou výstražné symboly, orientační značení a upozornění, které eliminují provozní slepotu a jsou nízkonákladové pro údržbu.

Bezpečnost prostor dále podporujeme přístroji na měření rychlosti a zabezpečovacími systémy.